บันทึกความช่วยเหลือทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงต่างประเทศได้เรียกร้องให้นักการทูตต่างประเทศเข้ามากล่าวหาว่าสถานทูตเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองไทย บันทึกความช่วยเหลือทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านการปรากฏตัวของทูตที่สถานีตำรวจปทุมวัน เมื่อผู้นำในอนาคตพรรค ธนาธรชวงรุ่งเรืองกิจมาถึงเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาของเขา แต่สถานทูตสหรัฐอเมริกาบอกว่าการเข้าร่วมการดำเนินคดีตามกฎหมาย

เป็นการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะมีเจตนาใดการมีตัวแทนของสถานทูตในสถานีตำรวจด้วยการมองเห็นและการประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่มีนัยสำคัญทางการเมืองซึ่งประชาชนไทยมองว่าเป็นการแสดงความสนับสนุนทางศีลธรรมสำหรับ คุณธนาธร อ่านบันทึกช่วยจำซึ่งเป็นสำเนาที่เดอะเนชั่นเห็น ผู้แทนกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาฝรั่งเศสเบลเยี่ยมออสเตรเลียนิวซีแลนด์เดนมาร์กฟินแลนด์ฟินแลนด์เยอรมนีและเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมประชุมที่สถานีตำรวจในวันเสาร์ที่ธนธธร มาถึงเพื่อฟังการปลุกระดมและข้อหาทางอาญาอื่น ๆ