มาตรการห้ามกิจกรรมทางการเมือง

พรรคโพธิ์ฯ ได้จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงครั้งแรก หลังจากมีมาตรการห้ามกิจกรรมทางการเมืองและได้มีมติเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่คณะกรรมการสรรหาส. ป. และผู้นำพรรคท่ามกลางความไม่แน่นอนของพรรค นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้นำชาวไทยโพ้นจะได้รับการคัดเลือกจากการสำรวจความคิดเห็นภายใน ก่อนวันที่มีการลงมติกระบวนการสรรหาจะเปิดให้สมาชิกทุกคน

นายโพธิ์กล่าวว่าสมาชิกฯ ยินดีที่จะเสนอผู้สมัครมากกว่าหนึ่งคน ผู้สมัครที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้นำในการเลือกตั้งในครั้งนี้คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหญิงสุดารัตน์คีย์รพบุรีอดีตนายกฯ นายทักษิณชินวัตรและนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังนายปรีดิ์ปราจีนนุสรณ์ เลขาธิการพรรคไทยโพธิ์ทองกล่าวว่าเมื่อวานนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าใครจะเป็นผู้นำได้ ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกันที่จะเป็นผู้สมัครผู้นำพรรคถ้าพวกเขาได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกพรรคเขากล่าว