เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน

ทุกๆปีกองทัพของเยาวชนแบ็คแพ็คหนุ่มแห่กันไปที่เมือง Fenghuang อันเก่าแก่ สำหรับวัฒนธรรมชนเผ่า Miao และ Tujia อันเลื่องชื่อ หลายคนก็มากราบไหว้กับนักเขียนชื่อดังชาวจีนชื่อว่า Shen Congwen ซึ่งมีนวนิยาย “Frontier City” วางเมืองที่มีอายุ 1,300 ปีในไฟแก็ซ Fenghuang ยังคงรักษารูปแบบและสถาปัตยกรรมดั้งเดิม

โดยมีอาคารที่อยู่อาศัยประมาณ 200 แห่งถนน 20 แห่งและตรอกซอกซอยที่คดเคน 10 แห่งซึ่งทั้งหมดนี้จะย้อนกลับไปถึงสมัยราชวงศ์หมิง ค่าเข้าชม: 148 หยวน Fenghuang อยู่ห่างจาก Changsha ไปทางตะวันตกประมาณ 430 กิโลเมตรซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน มีรถโดยสารระยะทางสี่ครั้งต่อวันจากสถานีขนส่ง West Changsha ไปยังสถานีขนส่ง Fenghuang สำหรับ RMB 130 การเดินทางใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมง